STOYAN KAMBAREV
THE FOUNDATION
AWARD
TALENT'S TREES
MASTERCLASS
355 FILM AWARD
THE ACADEMY
PROJECTS
LIFE LIKE IN THE MOVIE
GALLERY
VIDEO
NEWS
PARTNERS
CONTACT
DONATIONS
GALLERY
Творец и магнетична личност,
за когото театърът бе издигнат в култ...
EVENTS   •   SPECTACLES   •   PROJECTS   •   STOYAN KAMBAREV
Снимки на Стоян Камбарев


Тази снимка не съществува.

Договорът за изпълнение и финансиране дейностите по
проекта е № 24-10-М4-8/27.05.2015г между Министерството на
културата на Република България и Фондация "Стоян Камбарев"