STOYAN KAMBAREV
THE FOUNDATION
AWARD
TALENT'S TREES
MASTERCLASS
355 FILM AWARD
THE ACADEMY
PROJECTS
LIFE LIKE IN THE MOVIE
GALLERY
VIDEO
NEWS
PARTNERS
CONTACT
DONATIONS
GALLERY
Архив със снимки на част от спектаклите,
режисирани от Стоян Камбарев...
EVENTS   •   SPECTACLES   •   PROJECTS   •   STOYAN KAMBAREV
Времето и стаята


Тази снимка не съществува.

Договорът за изпълнение и финансиране дейностите по
проекта е № 24-10-М4-8/27.05.2015г между Министерството на
културата на Република България и Фондация "Стоян Камбарев"