STOYAN KAMBAREV
LA FONDAZIONE
PREMIO
355
ACCADEMIA
PROGETTI
GALLERIA
VIDEO
NOTIZIE
PARTNER
CONTATTO
DONAZIONI
GALLERIA
Снимки на официалните церемонии по награждаване и други събития...
EVENTI   •   PRESTAZIONI   •   PROGETTI   •   STOYAN KAMBAREV
ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ "Стоян Камбарев 2015" 27.04.2015гДоговорът за изпълнение и финансиране дейностите по
проекта е № 24-10-М4-8/27.05.2015г между Министерството на
културата на Република България и Фондация "Стоян Камбарев"