STOYAN KAMBAREV
LA FONDAZIONE
PREMIO
ACCADEMIA
PROGETTI
GALLERIA
VIDEO
NOTIZIE
PARTNER
CONTATTO
GALLERIA
Снимки на официалните церемонии
по награждаване и други събития...
EVENTI   •   PRESTAZIONI   •   PROGETTI   •   STOYAN KAMBAREV
Концерт - връчване на номинации 2010, 12.11.2009Договорът за изпълнение и финансиране дейностите по
проекта е № 24-10-М4-8/27.05.2015г между Министерството на
културата на Република България и Фондация "Стоян Камбарев"