STOYAN KAMBAREV
THE FOUNDATION
PRIZE
355
THE ACADEMY
PROJECTS
LIFE LIKE IN THE MOVIE
GALLERY
VIDEO
NEWS
PARTNERS
CONTACT
DONATIONS
GALLERY
Снимки на официалните церемонии
по награждаване и други събития...
EVENTS   •   SPECTACLES   •   PROJECTS   •   STOYAN KAMBAREV
OFFICIAL CEREMONY "Stoyan Kambarev 2019" 17.04.2019


Photos by Ivan Negrevski and Paraskeva Georgieva

Договорът за изпълнение и финансиране дейностите по
проекта е № 24-10-М4-8/27.05.2015г между Министерството на
културата на Република България и Фондация "Стоян Камбарев"