СТОЯН КАМБАРЕВ
ФОНДАЦИЯТА
НАГРАДА ЗА ПОЛЕТ
ЕЛХИ НА ТАЛАНТА
НАГРАДА ЗА КИНО 355
АКАДЕМИЯ
ПРОЕКТИ
ЖИВОТ КАТО НА КИНО
ГАЛЕРИЯ
ВИДЕО
НОВИНИ
ПАРТНЬОРИ
КОНТАКТ
ДАРЕНИЯ
Целта на инициативата е създаване на нов продукт на съвременното изкуство и култура, който не е реализиран до сега у нас.
ЗА ПРОЕКТА   •   ГРАФИК   •   ГАЛЕРИЯ   •   ОФИЦИАЛНИ ПУБЛИКАЦИИ   •   PRESSBOOKS   •   ИЗЛОЖБА   •   МУЛТИМЕДИЯ
15.07.2015 г., гр. София – Днес, на официална пресконференция беше даден старт на проекта „Живот като на кино“ на Фондация „Стоян Камбарев“. На откриващата среща присъства част от екипа на проекта начело с Деси Тенекеджиева- Председател на УС на Фондация „Стоян Камбарев”, Арт-директорът Мариета Ценова и Мария Юнакова- експерт по управление и отчитане.

Проектът „Живот като на кино“ е сред десетте одобрени за финансиране проекта по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Проектът по Договор № 24-10-М4-8/27.05.2015 бе избран от Министерството на културата на Република България измежду 240 други кандидатури. Фондация „Стоян Камбарев” има 10% самоучастие в общата стойност от бюджета на проекта.

“Живот като на кино” е вдъхновен от голямата популярност на киното в съвременната култура и медии, която се дължи на неговата атрактивност, достъпност, разбираемост и близост до житейските истории на хората. Киното остава и най-демократичното изкуство, което влияе на милиони зрители, преодолява езиковите бариери и се утвърждава като най-старата система за създаване на звезди.

„Живот като на кино“ е арт продукция, обединяваща желанието за разпространяване и практическо приложение на свободното творческо мислене в условията на глобализация. Проектът цели съхранението на национални и етнически културни характеристики чрез интегрирането им сред многообразието на българска публика. Инициативата събира в едно концепции от киното, театъра, музиката и художествената фотография, за да се даде поле за изява както на утвърдени, така и на млади професионални артисти, музиканти, художници, фотографи, независимо от техния етнос, пол, религия или местоживеене.

Деси Тенекеджиева подчерта специално, че това е първият европейски проект, спечелен от Фондация „Стоян Камбарев“ и оценява възможността идеята за един мултидисциплинарен продукт с участието на много от младите творци на Фондацията за изкуство да се реализира.

Реализирането на проекта ще се осъществи в няколко етапа, насочени към разработване на художествени събития и произведения на съвременното изкуство, включително изкуство и култура на етническите малцинства в България. На първо време по проекта ще бъде изработена фотографска изложба от 25 оригинални арт фотографии, възпроизвеждащи сцени от някои от класиките в световното и българско кино, които ще бъдат експонирани в свободно достъпни арт пространства. Известният Арт-директор и член на УС на Фондацията Мариета Ценова ще дирижира тази част от проекта.

Предвижда се провеждане на 5 концерт -спектакли с филмова музика, специално аранжирана и изпълнена на живо от бенд, струнно трио, солисти и беквокалисти при откриването на изложбата в избраните от проекта райони на България – София, Пловдив, Варна, Добрич и Търговище.

Чрез специално подготвено мултимедийно представяне по време на спектаклите ще бъдат показани кадри от задкулисното заснемане на фотографиите, както и части от филмите, вдъхновили изложбата.

Музиката ще подсилва възприемането на изложбата от фотографии и едновременно с представянето на мултимедийния продукт ще засилва въздействието на сцените и усещането на публиката за „Живот като на кино”.

За музикален продуцент на проекта е поканен известния композитор, диригент и инструменталист Страцимир Павлов, който заедно с неговия Госпъл Хорал станаха носители на Голямата Награда за полет в изкуството „Стоян Камбарев” преди две години.

Обединяването на трите форми на съвременното изкуство ще представи „Живот като на кино” като цялостен арт продукт: концерт- спектакъл с филмова музика, изложба на фотографии и мултимедиен продукт на избрани сцени от шедьоври на световното кино, поставени в реалността.

Проектът ще се реализира в рамките на 12 месеца до края на април, 2016г.

Договорът за изпълнение и финансиране дейностите по
проекта е № 24-10-М4-8/27.05.2015г между Министерството на
културата на Република България и Фондация "Стоян Камбарев"